Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty pomocne przy wypełnianiu wniosków

1) Prezentacja - GRANTY

PDFGranty - nowe.pdf (1,66MB)

 

2) Karta wkładu rzeczowego

DOCGranty karta wkładu rzeczowego.doc (34,50KB)

 

3)

Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się na kwotę 25,43 zł/1h - stawka obowiązująca w 2019r.

Sposób obliczenia stawki:

iloraz przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, złożenia wniosku o powierzenie grantu tj. 2017r. wynosi 4 272,24 zł / 168 (średnia ilość godzin pracy w ciągu miesiąca) = 25,43 zł.

 

Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się na kwotę 24,09 zł/1h - stawka obowiązująca w 2018r.

Sposób obliczenia stawki:

iloraz przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, złożenia wniosku o powierzenie grantu tj. 2016r. wynosi 4 047,21 zł / 168 (średnia ilość godzin pracy w ciągu miesiąca) = 24,09zł.

 

Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się na kwotę 23,21 zł/1h - stawka obowiązująca w 2017r.

Sposób obliczenia stawki:

iloraz przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, złożenia wniosku o powierzenie grantu tj. 2015r. wynosi 3 783,46 zł / 168 (średnia ilość godzin pracy w ciągu miesiąca) = 23,21 zł.

Wersja XML