Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karty oceny

Plik do pobrania:

Aktualne:

1. Karta oceny formalnej obowiązuje od I.2018r.

        PDFKarta weryfikacji formalnej obowiązuje od I.2018r..pdf (403,49KB)

2. Karta zgodności z programem PROW od I.2018r.

          PDFKarta zgodności z programem PROW obowiązuje od I.2018r..pdf (827,85KB)

3. Karta zgodności z  LSR obowiązująca od 23.11.2015r.

          PDFKarta zgodności z LSR.pdf (463,21KB)

 

Nieaktualne:

1. Karta oceny wstępnej, zgodności z naborem obowiązująca od 26.09.2016r.

          PDFKarta wstępnej oceny, zgodności 26.09.2016.pdf (597,28KB)

          PDFKarta wstępnej oceny, zgodności.pdf (599,51KB)

         PDFZałącznik nr 2 - Karta zgodności z programem PROW 26.09.2016.pdf (727,97KB)

         PDFZałącznik nr 2 - Karta zgodności z programem PROW.pdf (806,68KB)

Wersja XML