Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Formularze wniosków o przyznanie pomocy (aktualne)

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne)

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

2) Biznesplan (wersja 4z)

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

 

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

6) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

8) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

Materiały

 

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Materiały

2) Biznesplan (wersja 4z)

Materiały

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

Materiały

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Materiały

5) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Materiały

6) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w MS Excel

Materiały

 

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych (Granty)

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Materiały

2) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

Materiały

3) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

Materiały

Wersja XML