Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona danych osobowych

 

 

I. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi" z siedzibą w Kietrzu, ul.Wojska Polskiego 21;

2) inspektorem ochrony danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi" jest Pani Adriana Dziaczyszyn (e-mail biuro.plaskowyzlgd@o2.pl).

 

II. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020:

PDFOświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych.docx.pdf (284,93KB)

Wersja XML