Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia o naborach GRANTY 2018

Data publikacji 20.04.2018r.

Termin składania wniosków: 14.05.2018r. - 28.05.2018r.

I. Ogłoszenie nr 2/2018/G z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, oraz zgodnie z przedsięwzięciem I.2.1 Organizacja imprez  oraz realizacja innych  działań promujących specyfikę obszaru.

PDFOgłoszenie o powierzenie grantów 2_2018_G.pdf (350,32KB)

 

II. Ogłoszenie nr 3/2018/G z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, oraz zgodnie z przedsięwzięciem II.1.1 Wykorzystanie dostępnych mediów w informacji i promocji obszaru.

PDFOgłoszenie o powierzenie grantów 3_2018_G.pdf (352,74KB)

Wersja XML