Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt współpracy BOSA

Projekt współpracy "Budujemy Odporność Społeczeństwa Aktywnego ” akronim BOSA, realizowany będzie w okresie od kwietnia 2021 r. do października 2021 r.

Adresowany jest do grup beneficjentów: wszyscy mieszkańcy poszczególnych LGD partnerskich tj.

LGD LYSKOR (LYS),

LGD Partnerstwo dla Rozwoju (PDR) oraz

LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi (PDZ)

- będą to uczestnicy w różnym przekroju wiekowym, łącznie ok. 150 osób.

Wersja XML